نسل های مختلف تلفن همراه

نسل های مختلف تلفن همراه عبارتند از :,4.5G,5G ,0G,1G,2G,3G,3.5G,4G,

0G: این نسل تلفن همراه که تحت عنوان تلفن رادیویی نیز نامگذاری شده است سیستمی است که از تکنولوژی مدرن تلفن همراه استفاده کرده است.

1G: به نسل تلفن های همراه  وایرلس گفته میشود.

2G:نسبت به نسل های دیگر از سه مزیت برخوردار است که عبارتند از :رمزگذاری مکالمات تلفنی به صورت دیجیتال,کارایی بیشتر در طیف تلفن همراه و ارائه سرویس های ویژه دیتا برای موبایل 

3G: در این نسل از تلفن های همراه ,سرعت انتقال ,حداقل 200 kbit/s است.

3.5G: این نسل تلفن همراه نیز از گروهی از تلفن های همراه مجزاتشکیل شده است و به گونه ای طراحی  شده است که نسبت به سیستم های3G,عملکرد بهتری را فراهم میکند.

4G: این سرویس علاوه بر آنکه صدا و خدمات معمول را فراهم میکند میتواند دسترسی به اینترنت را نیز در سطح  وسیع برای کاربران  فراهم کندبرای مثال لپتاپ هایی با مودم های وایرلس و سایر دستگاههای موبایل.

4.5G:عملکرد این سیستم نسبت به سیستم 4Gبهتر است و به عنوان یک مرحله میانجی برای توسعه  قابلیت های کامل 5Gتلقی میشود.

5G: این نسل از تلفن همراه نیز از استاندارد های پیشرفته 4G/IMT فراتر رفته است و از نظر کارایی و سطح  پوشش نیز نسبت به نسل های قبلی از پشرفت بیشتری برخوردار بوده است.

منبع :en.wikipedia.or