تفاوت بین 4G و LTE چیست؟

اگر تا به حال به اندازه کافی در مورد گوشی ها و تکولوژی های مختلف ارتباطی, بررسی های را انجام داده اید حتما ملاحظه کرده اید که واژه های متعددی در این مورد و در میان کاربران مختلف, رایج شده است .

امروزه ,اتصالات موبایل با سرعت بالا در بسیاری از کشورهای جهان به وفور رواج پیدا کرده اند و دسترسی به این دسته از دستگاهها نیز ساده تر شده است. هر چند (ITU-R) در سال 2008 درمورد ویژگی های 4G, جزئیاتی را ارائه کرده است اما بسیاری از آنها نتایج  مختلفی را برای مشتریان فراهم کرده اند.

 LTE و MAN به عنوان تکنولوژی های شبکه سازی تلقی میشوندکه از ویژگی های حقیقی 4G” نیز برخوردارند و در واقع عامل نخست , نیز در بازارهای مشتری به وضوح مشاهده میشود.

البته نکته دیگری که باید در این بین به آن اشاره کنیم این است کهLTE که در اصل 4G LTE نیز نامیده میشود در مورد ضوابط تخصصی در این مورد تصمیم گیری میکند.

 به هر حال ماکزیمم استاندارد LTE فقط از سرعت بارگذاری 300Mbit/s برخوردار است که البته این مقدار نیز بسیار کمتر از استاندارد IMT  است .البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که ویژگی های ذکر شده به نسخه 8 این تکنولوژی مربوط میشدند درحالیکه  از جمله ویژگی های نسخه  10 میتوانیم به قابلیت دانلود 1Gbit/s و آپلود 500Mbit/s اشاره کنیم  .

 اگر به بازار این تکنولوژی در سال 2016  نگاهی بینداریم متوجه میشویم که شبکه هایLTE در سال های اخیر در سطح وسیعی راه اندازی شده اند و تعداد زیادی از کشورها نیز این شبکه ها را به وفور در اختیار مشتریان خود قرار داده اند.

طبق آخرین گزارشاتی که در این مورد ارائه شده  است از هر سه نفر اپراتور این دسته  از شبکه  های جهانی ,یک نفر از آنها در حوزه شبکه هایLTE سرمایه گذازی کرده  است و  25 درصد از آنهانیز قبلا این شبکه ها را راه اندازی کرده بودند.

 به هر حال سرعت زیربنایی این ها از 1Gbit/s بیشتر است که برای برآورده ساختن تمام نیازهای تخصصی نیز موردنیاز است .

 این نسل های تکنولوژی وایرلس به سرعت در حال پیشرفت هستند و در واقع استاندارهایی که در این زمینه  وجود دارند نیز به سرعت و  به  صورت مدام  در حال تغییرند البته این تکنولوژی ها باز هم تغییر روند داده اند و به سمت  5Gتمایل پیدا کرده اند.

منبع:androidauthority.com