طرح جدید ترابردپذیری ایرانسل

آمارها و گزارشاتی که به تازگی توسط ایرانسل ارائه شده اندحاکی از آن هستند که طرح ترابردپذیری ایرانسل از استقبال ویژه ای برخوردار است .گزارشاتی که به تازگی در این مورد ارائه شده اند حاکی از آن هستند که تعداد افرادی که تقاضای ورود به ایرانسل را داشته اند حدود 66 هزار نفر بوده است و تعداد افرادی که تقاضای خروج داشته اند نیز 23000 نفر بوده است و آمار افرادی که به ترتیب موفق به ورود و خروج شده اند به ترتیب عبارتند از 24 و 18 هزار نفر.

به تازگی نیز نشستی با وزیر ارتباطات در این زمینه برگزار شد و آمار نیز حاکی از آن هستند که درخواست های خروج از همراه  اول به ایرانسل به حدود سه برابر افزایش پیدا کرده  است و این تعداد از افراد نیز توانسته اند با یک آمار 38 درصدی در این زمینه به موفقیت دست یابند.

البته این آمار در مورد خروج از رایتل و ورود به ایرانسل نیز حدود 14000 نفر بوده است ولی آمار پروسه معکوس روند کنونی نیز حدود 10000 بوده است.

وی ادامه داد بر این اساس تقاضای ترابرد موفق از رایتل به ایرانسل حدود 50درصد ارزیابی می‌شود. در حالی که خروج موفق از ایرانسل به رایتل حدود 90 درصد است. 

منبع :tnews.ir