پایان پشتیبانی از اپلیکیشن های گوگل Hangouts

گوگل حتی زمانی که از اپلیکیشن Allo رونمایی کرده بود اعلام کرده بود که برنامه ای برای غیرفعال کردن گوگل Hangouts ندارد.با این وجود,شروع به نصب Allo به جای Hangouts دربسیاری از دستگاههای اندروید کرده است .درحالیکه ممکن است.گوگل برای حذف Hangouts,آمادگی لازم را نداشته باشد به اپلیکیشن های نسل سوم نیز اجازه نمیدهد تا از Hangouts' API استفاده کنند. 

به این ترتیب از روز25 آوریل,فعالیت API نیز متوقف خواهد شد.این بدان معناست که هر اپلیکیشنی که از گوگل Hangouts استفاده میکند پس از این تاریخ ,فعال نخواهند بود.

گوگل در نظر دارد تا از Hangouts به عنوان ابزاری در زمینه تجارت استفاده کند.

برخی از اپلیکیشن هایی که در حال حاضر از Hangouts استفاده میکنند از 25 آوریل , نیز غیرفعال خواهند شد.از جمله این اپلیکیشن ها میتوانیم به DialPad و RingCentral اشاره کنیم که میتوان در زمینه برقرای تماس از آنها استفاده کرد.

Hangouts همچنان به همکاری خود با ابزاهای ارتباطی مانند Slack ادامه میدهد.

منبع : phonearena.com