راه اندازی 4G در سطح وسیع در برخی ازکشورها

این روزها برخی از کشورها از جمله هند,شاهد افزایش اتصالات IPv6 بوده اند و دلیل این امر نیز راه اندازی تکنولوژی 4G در سطح وسیع بوده است.برای اولین بار ,برخی از کشورها از جمله هند,در میان ده کشوری قرار گرفته است که از اتصالات IPv6 برخوردار شده است.

نرخ اتخاذ این دسته از اتصالات,715 درصد بوده است و ایالات متحده آمریکا نیز در رده دوم قرارگرفته است که شاهد یک افزایش 13 درصدی بوده است.

Reliance Jio نیز یکی از بزرگترین تامین کنندگانIPv6 در سراسر جهان است و پس از آن نیز برخی از شرکت های دیگر مانند Comcast, AT&T, Verizon وTime Warner قرار گرفته اند.تعداد مشترکین بازارهای 3G و 4G در ماه مارس سال2018,به بیش از 300 میلیون نفر خواهد رسید. 

منبع : tech.firstpost.com