فناوری 4G Plus

4G Plus واژه جدیدی برای توصیف شبکه های فوق العاده سریع 4G است که با طیف های Optus 4G و 1800MHz, 2300 MHz و فرکانس های 700 MHz و 2600 MHz  تلفیق شده است که ظرفیت و قابلیت پوشش دهی بهتری را برای 4G فراهم کرده است .

تفاوت میان4G Plusو 4G چیست ؟

میزان پوشش دهی این شبکه به دستگاه و محل شما بستگی دارد.دستگاههای پیشرفته  4G به شبکه 4G Plus نیز درسترسی دارند اما میزان پوشش دهی آنها با هم متفاوت است که این امر نیز به فرکانس هایی بستگی دارد که دستگاه شما از آنها پشتیبانی میکند.

سریعترین دستگاهها نیز از شبکه 4G Plus بهره میبرند و فرکانس آن به 700MHz نیز میرسد. در واقع این فرکانس اصلی مورد استفاده  توسط 90 درصد از مردم استرالیا است.

آیا امکان استفاده از 4G Plus در مناطق مختف وجود دارد؟

برای پاسخگویی به این سوال لازم است که نقشه مناطق تحت پوشش این شبکه را مورد بررسی قرار دهید.فقط کافی است که آدرس خود را  وارد کنید ,دستگاه خود را انتخاب کنید و بر روی دکمه ای که در انتهای نقشه وجود دارد کلیک کنید تا میزان پوشش دهی این منطقه در حال حاضر و برای سه تا شش ماه گذشته را مشاهده کنید.

 دستگاههای موجود که از نماد قدیمی 4G Plus برخوردار هستند با طیف 2300 MHz  و شبکه 1800 MHz  تناسب دارند .برای کشف نکات بیشتر در این مورد باید نقشه های موجود را چک کنید. 

منبع : community.virginmobile.com