قابلیت جدید توئیتر

در اوایل سال جاری ,توئیتر جدول زمانی معکوس را کنارگذاشت و شروع به اولویت بندی توئیت های مرتبط به صورت الگوریتمی کرد تا کاربران نیزنقش بیشتری را در این بین ایفا کنند. توئیتر از امروز نتایج جست و جو را نیز به این ترتیب مرتب میکند تا نتایج مرتبط جست و جو , به تجربه ای بهتر برای کاربران تبدیل شوند.

لیزا هوانگ ,مهندس نرم افزار تیم تحقیقات توئیتر, دلیل تغییر در این پست  وبلاگ را توضیح داده است و به این نکته اشاره کرده است که توئیتر به سرعت در حال رشد است و ممکن است نتایج  اخیز نیز دقیقا  همان توئیت هایی نباشند که به دنبال آنها هستید .

تیم هوانگ برای تصمیم گیری در مورد نوع توئیت هایی که باید نمایش داده شوند از مجموعه ای از عوامل مختلف استفاده کرده و مدل ماشین یادگیری را تست کرده اند که نتایج را رتبه بندی میکند.

هوانگ در ادامه نوشت :رفتار فرد درتوئیتر,منبع ارزشمندی از اطلاعات مرتبط را فراهم میکند. در واقع توئیتر ,داده هایی را در اختیار دارد که  همه چیز از توئیت هایی که مشاهده کرده اید تانحوه استفاده از آنها را در اختیار شما قرار میدهند.

هوانگ در ادامه نوشت :ما با استفاده از این اطلاعات میتوانیم مدل های یادگیری ماشینی را آموزش دهیم که میزان احتمال استفاده از توئیت ها را نیز افزایش میدهد.سپس این مدل ها ,توئیت ها را بر اساس احتمال استفاده کاربران از آنها رتبه بندی میکنند.

مسلما همه میخواهند توئیت هایی را مشاهده کنند که از ارتباط بیشتری برخوردارند و در واقع تکرار یک توئیت الزاما به معنای مرتبط بودن  آن نیست. در عمل برای نشان دادن صفحه نتایج جدید ,طرح قدیمی و جدید با هم مقایسه میشوند.

منبع : engadget