تصاویر فوق العاده ای که با گوشی های هوشمند گرفته شده است

وجود گوشی های هوشمندی که دارای دوربین های با کیفیت هستند، موجب می شود تا کاربران با ذوق، ایده های کمتری را برای عکس برداری از دست بدهند، چرا که امروز کمتر کسی را بدون گوشی هوشمند می بینیم. تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید، از جمله همین عکس هاست که توسط افراد گوناگون و با گوشی های هوشمند متفاوت گرفته شده است. 

نظر شما درباره این عکس ها چیست؟ کدام تصویر شما را مجذوب خود کرده است؟