چطور با Google Photos انیمیشن بسازیم(اندروید 5.1.1)

در زیر می توانید به صورت تصویری و بسیار ساده، بیاموزید که چطور در Google Photos خود انیمیشن بسازید.

منبع