دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۱۶-۳۸-۷۱

مدیریت :اکبر سلطانی کد پستی : 6539158477 آدرس : همدان,صالح آباد,مهاجران…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۷۳-۳۸-۷۱

مدیریت :معصومه عین آبادی کد پستی : 6519653635 آدرس : همدان,ل…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات بانکی ۱۰۰۶-۳۸-۷۲

مدیریت :اکبر شاه محمدی کد پستی : 6581915151 آدرس : همدان,ملاير,خیابان باهنر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

مرکز کامپیوتر سیب

مدیریت :رباب مصطفوی غمام کد پستی : 6567165575 آدرس : همدان,ن…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل حسینی

مدیریت :مینا عابدینی کد پستی : 6571833711 آدرس : همدان,همدان,میدان قائم د…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل نگین

مدیریت :کورش قمری کد پستی : 6581913535 آدرس : همدان,همدان,خیابان ان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل پاسارگاد

مدیریت :مریم دارائی فرد کد پستی : 6591875766 آدرس : همدان,همدان,شهرک شهید حیدر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۲۴۷-۱۹-۷۲

مدیریت :زهرا میرزایی هفت آسیا کد پستی : 9184571888 آدرس : خراسان رض…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

ایرتل غرب

مدیریت :مجتبی سلیمانی کد پستی : 6971653349 آدرس : ايلام,ايلام,خیابان ولیعصر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team