لیست نمایندگان استان کرمانشاه

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۰۲-۳۰-۷۲ ( یـاســین)

مدیریت :رسول صابری کد پستی : 6719934549 آدرس : کرمانشاه,روانسر,الهیه …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۲۵۹-۳۰-۷۲ (آســــو)

مدیریت :هادی احمدوند گندابی کد پستی : 6718143411 آدرس : کرمانشاه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل عظیمی

مدیریت :دیانا بختیاری کد پستی : 6766164355 آدرس : کرمانشاه,کنگاور ,کرند غرب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۰۵-۳۰-۷۲ ( ســــپهر)

مدیریت :محمدرضا محمدی کد پستی : 6715696851 آدرس : کرمانشاه,روانسر,کیانشهر خ…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۷۲۳۰۱۰۴۰ (بـــزرگ ولیعصر)

مدیریت :یونس نوری کد پستی : 6716788465 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,مید…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل فروشی حافظ

مدیریت :فرزانه اله کرمی علی اکبری کد پستی : 6715679179 آدرس : کرم…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۱۲-۳۰-۷۲ (پاسارگاد)

مدیریت :ویدا محمدی گلم کبودی کد پستی : 6715734645 آدرس : کرمانشاه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۴۶-۳۰-۷۲

مدیریت :صادق همتی کد پستی : 6731656561 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,خیا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل کهزادی

مدیریت :لیلا قایمی قراملکی کد پستی : 6719416343 آدرس : کرمانشا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۲۶-۳۰-۷۲ ( امین )

مدیریت :عدنان اسماءئی کد پستی : 6796156936 آدرس : کرمانشاه,سرپل ذهاب,بلوار2…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۶۰-۳۰-۷۲

مدیریت :قاسم عباس آبادی کد پستی : 6741169768 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,روستای ق…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل کیارش

مدیریت :مختار پالانی جافی کد پستی : 6771633418 آدرس : کرمانش…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team