لیست نمایندگان استان کرمانشاه

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۱۲-۳۰-۷۲ (پاسارگاد)

مدیریت :ویدا محمدی گلم کبودی کد پستی : 6715734645 آدرس : کرمانشاه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۴۶-۳۰-۷۲

مدیریت :صادق همتی کد پستی : 6731656561 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,خیا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل کهزادی

مدیریت :لیلا قایمی قراملکی کد پستی : 6719416343 آدرس : کرمانشا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۲۶-۳۰-۷۲ ( امین )

مدیریت :عدنان اسماءئی کد پستی : 6796156936 آدرس : کرمانشاه,سرپل ذهاب,بلوار2…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۶۰-۳۰-۷۲

مدیریت :قاسم عباس آبادی کد پستی : 6741169768 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,روستای ق…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل کیارش

مدیریت :مختار پالانی جافی کد پستی : 6771633418 آدرس : کرمانش…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۳۲-۳۰-۷۲

مدیریت :فایق احمدی هدایتی کد پستی : 6714875793 آدرس : کرمانش…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۵۴۱۶۵

مدیریت :ندا عالی پور کد پستی : 6715619841 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,بلوار…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موسسه كامپيوتري اينترنتي نو انديش

مدیریت :کریم رحمانی کد پستی : 6795165185 آدرس : کرمانشاه,هرسين,سراب برد…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۵۵-۳۰-۷۲ ( سینا )

مدیریت :اسماعیل ذبیحی کد پستی : 6751865678 آدرس : کرمانشاه,سنقر,خیابان مدرس…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۳۹-۳۰-۷۲ ( فرهنگـــــی )

مدیریت :مصیب نوری کد پستی : 6715678651 آدرس : کرمانشاه,سنقر,خیابان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

رایانه راد دینور

مدیریت :یعقوب نعمتی کد پستی : 6765111411 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,ریجاب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team