لیست نمایندگان استان کرمانشاه

دفتر ict روستایی ریجاب

مدیریت :حمداله جام خانه کد پستی : 6713776576 آدرس : کرمانشاه,دالاهو,ابتدای خیا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۲۱۷-۳۰-۷۲ (ستاره آبی)

مدیریت :محمد محمودی کد پستی : 6713113985 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,خیابا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

گالری موبایل متین

مدیریت :پدرام کهزادی کد پستی : 6741866857 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,مطهری …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر ICT روستایی سراب کد ۶۷۱۷۸

مدیریت :افشین پاکباز کد پستی : 6761819576 آدرس : کرمانشاه,دالاهو,خیابان م…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۲۲۵-۳۰-۷۲ (پـــویا )

مدیریت :حمزه قنبری کد پستی : 6761736693 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,خیاب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

مرکز کامپیوتر گلچین

مدیریت :میلاد جراح زاده کد پستی : 6791794111 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,میدان مو…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۲۲۹-۳۰-۷۲ (فرهنگیـــان)

مدیریت :کیارش فرهادی کد پستی : 6713963146 آدرس : کرمانشاه,دالاهو,میدان آی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۲۴۵-۳۰-۷۲ ( آرش )

مدیریت :عطیه نام آور کد پستی : 6795114955 آدرس : کرمانشاه,کرمانشاه,خیابا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل سعیدی

مدیریت :میلاد دادجو کد پستی : 6716716366 آدرس : کرمانشاه,کنگاور ,خیابان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۰۲-۳۰-۷۲ ( یـاســین)

مدیریت :رسول صابری کد پستی : 6719934549 آدرس : کرمانشاه,روانسر,الهیه …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۲۵۹-۳۰-۷۲ (آســــو)

مدیریت :هادی احمدوند گندابی کد پستی : 6718143411 آدرس : کرمانشاه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل عظیمی

مدیریت :دیانا بختیاری کد پستی : 6766164355 آدرس : کرمانشاه,کنگاور ,کرند غرب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team