لیست نمایندگان استان کردستان

خدمات فنی مهندسی سامسونگ

مدیریت :میلاد ضیائی کد پستی : 6661935641 آدرس : کردستان,بيجار,خیابان سی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۱۱۷-۲۸-۷۲

مدیریت :ادریس دل آرامی کد پستی : 6681837447 آدرس : کردستان,ديواندره, خیابان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۲۷-۲۸-۷۲

مدیریت :هاشم عطاری کد پستی : 6691617366 آدرس : کردستان,سقز,خیابان اما…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۱۴۱-۲۸-۷۲

مدیریت :هادی محمدی کد پستی : 6678144864 آدرس : کردستان,سقز,دزلی بر خی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۰۹-۲۸-۷۲

مدیریت :محمداسعد ذوالفقار نسب کد پستی : 6614313358 آدرس : ک…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفترICT روستایی قبغلو

مدیریت :اسماعیل دستگیری کد پستی : 6681865653 آدرس : کردستان,سنندج,امام پشت پاسا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

فروشگاه رضایی

مدیریت :خسرو سلیمانی کد پستی : 6615646453 آدرس : کردستان,سنندج,چهارراه ان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

کلبه دریا

مدیریت :صباح حسین پناهی کد پستی : 6667113874 آدرس : کردستان,قروه,خیابان استقلا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل دانش

مدیریت :کاوان مام خضری کد پستی : 6891734165 آدرس : کردستان,مريوان,روستای قبا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

نت کده پارسا

مدیریت :محمدهادی مرادیانی کد پستی : 6661814661 آدرس : کردستان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

خدمات کامپیوتری حسین پناهی

مدیریت :فائق رجبی کد پستی : 6671914458 آدرس : کردستان,بيجار,خیابان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۱۲۱-۲۸-۷۲

مدیریت :محمدیاسر حیدری کد پستی : 6614695551 آدرس : کردستان,ديواندره,فیض آباد …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team