لیست نمایندگان استان کردستان

خدمات موبایل ئه وین

مدیریت :بهنام قادري کد پستی : 6615645785 آدرس : کردستان,دلبران,خیابان ا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۱۵۵-۲۸-۷۲

مدیریت :کوهستان ایزدی کد پستی : 6667156447 آدرس : کردستان,ديواندره,خیابان ا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۵۵-۲۸-۷۲

مدیریت :علی اکبر طهماسبی کد پستی : 6617666991 آدرس : کردستان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۱۷۰-۲۸-۷۲

مدیریت :مرشد مرادی کد پستی : 6679116875 آدرس : کردستان,سقز,شهر سرو آب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۴۷-۲۸-۷۱

مدیریت :رحیم زارعی کد پستی : 6615933981 آدرس : کردستان,سنندج,عباس آبا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

سلمانیان

مدیریت :دلبر محمدی کد پستی : 6671656139 آدرس : کردستان,سنندج,خ سید قط…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

فروشگاه محمدی

مدیریت :ایرج رضائی کد پستی : 6671183414 آدرس : کردستان,سنندج,شهرک هجر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

مرکز بهره برداری تلفن راه دور انقلاب سقز

مدیریت :احمد رضوی پناه کد پستی : 6691934569 آدرس : کردستان,قروه,خیابان شهدا …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل فروشی زرتشت

مدیریت :فریاد شکری کد پستی : 6681846686 آدرس : کردستان,مريوان,خیابان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

نمایندگی کردسل

مدیریت :مسعود شیخی کد پستی : 6681613159 آدرس : کردستان,مريوان,میدان آ…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۰۰۷-۲۸-۷۲

مدیریت :طيب حسين پناهي کد پستی : 6616641195 آدرس : کردستان,دهگلان,خیابان پاس…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۱۶۴-۲۸-۷۲

مدیریت :فاروق نصری کد پستی : 6678113619 آدرس : کردستان,سروآباد,شهر سر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team