لیست نمایندگان استان کردستان

خدمات موبایل پن تک

مدیریت :عابد حبیبی تجره کد پستی : 6616663391 آدرس : کردستان,دلبران,چهار راه فل…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۱۲۸-۲۸-۷۲

مدیریت :ابراهیم میرکی قوچم کد پستی : 6615755664 آدرس : کردستان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۵۱-۲۸-۷۲

مدیریت :محمد خاوری کد پستی : 6686116811 آدرس : کردستان,سقز,بخش زیویه …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۱۶۶-۲۸-۷۲

مدیریت :امید ناصری کد پستی : 6671914439 آدرس : کردستان,سقز,چهار راه ب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۱۹-۲۸-۷۲

مدیریت :سارا محمدی کد پستی : 6617885683 آدرس : کردستان,سنندج,شهرک بها…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

سارین

مدیریت :جواد نیکدل کد پستی : 6663115984 آدرس : کردستان,سنندج,دلبران چ…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

فروشگاه کرمی

مدیریت :فرزاد نادری کد پستی : 6671633518 آدرس : کردستان,سنندج,خیابان جم…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

محصولات فرهنگی روژ

مدیریت :هیوا فتحی کد پستی : 6671614545 آدرس : کردستان,قروه,بلوار شه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل فرزاد

مدیریت :مهرداد زرینگل کد پستی : 6651636554 آدرس : کردستان,مريوان,خیابان شهی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

نمایندگی رسمی حسینی

مدیریت :فرهاد شریعتی کد پستی : 6614714183 آدرس : کردستان,مريوان,چهار راه …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

خدمات موبایل ئه وین

مدیریت :بهنام قادري کد پستی : 6615645785 آدرس : کردستان,دلبران,خیابان ا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۱۵۵-۲۸-۷۲

مدیریت :کوهستان ایزدی کد پستی : 6667156447 آدرس : کردستان,ديواندره,خیابان ا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team