لیست نمایندگان استان کردستان

آراس

مدیریت :عثمان غفاری کد پستی : 6681613574 آدرس : کردستان,بانه,میدان آزاد…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۰۳۲-۲۸-۷۲

مدیریت :محمد ارام اقایی کد پستی : 6651633853 آدرس : کردستان,دهگلان,خیابان توحی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۱۰۴-۲۸-۷۲

مدیریت :بهنام باغبانی کد پستی : 6614736345 آدرس : کردستان,سروآباد,خیابان اس…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۸۹-۲۸-۷۲

مدیریت :راشین جمشیدی کد پستی : 6614854595 آدرس : کردستان,سقز,خیابان 17 شه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۱۸۰-۲۸-۷۲

مدیریت :فردین محمودی سیور کد پستی : 6671694848 آدرس : کردستا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۸۵-۲۸-۷۱

مدیریت :عزیز علوی کد پستی : 6697115561 آدرس : کردستان,سنندج,کانی سو…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

شرکت بازرگانی خدماتی یلدا غرب سقز

مدیریت :افشین زارعی کد پستی : 6613883813 آدرس : کردستان,سنندج,چهارراه و…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

فروشگاه موبی تل

مدیریت :بهیار رضائی کد پستی : 6614175891 آدرس : کردستان,سنندج,شهرک نایس…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبايل بهنام

مدیریت :دنیا ساعدی کد پستی : 6617698331 آدرس : کردستان,قروه,حسن آباد …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل منچستر

مدیریت :رئوف ظاهری کد پستی : 6691989991 آدرس : کردستان,مريوان,میدان ش…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

نوروز

مدیریت :اکبر بیگی کد پستی : 6681868487 آدرس : کردستان,موچش,بهارستان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

آراسل

مدیریت :فاتح امینی کد پستی : 6681737715 آدرس : کردستان,بانه,میدان شهد…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team