لیست نمایندگان استان همدان

آرتین

مدیریت :محمد سراجی کد پستی : 6591935419 آدرس : همدان,اسدآباد,میدان اب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۲۰-۳۸-۷۲

مدیریت :نصرت اله افشین پور کد پستی : 6519933334 آدرس : همدان,…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۲۲-۳۸-۷۱

مدیریت :محمد جمشیدی کد پستی : 6518838586 آدرس : همدان,فامنين,خیابان آزا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۹۰-۳۸-۷۱

مدیریت :محمود عسگری کد پستی : 6561914344 آدرس : همدان,لاله جين,خیابان ا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفترICT روستایی وراینه

مدیریت :علیرضا ملکی کد پستی : 6571877869 آدرس : همدان,ملاير,میدان امام …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل البرز

مدیریت :عمران قاسمی کد پستی : 6551714679 آدرس : همدان,نهاوند,خیابان دست…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل صالح

مدیریت :رضا خزائی کد پستی : 6598119844 آدرس : همدان,همدان, بلوار بس…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۹۲-۳۸-۷۲

مدیریت :خالد شهبازی کد پستی : 6518148355 آدرس : همدان,رزن,جورقان خیابان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

آریا موبایل

مدیریت :مرتضی صمدی کد پستی : 6515665681 آدرس : همدان,اسدآباد,خیابان م…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۲۷-۳۸-۷۲

مدیریت :سید محمد مهدی مرتضوی کد پستی : 6516633131 آدرس : همدان,دم…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۲۳-۳۸-۷۱

مدیریت :محمد رضا صابر کد پستی : 6541734145 آدرس : همدان,فامنين,خیابان فرهن…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۹۱-۳۸-۷۱

مدیریت :عادله تهمتن کد پستی : 6536144183 آدرس : همدان,لاله جين,ابتدای خ…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team