لیست نمایندگان استان همدان

دفتر پيشخوان دولت ۱۰۰۱-۳۸-۷۲

مدیریت :عباس صمدی کد پستی : 6576139719 آدرس : همدان,تويسركان, ابتدا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۱۳۵-۳۸-۷۲

مدیریت :محمد راد کد پستی : 6513773333 آدرس : همدان,رزن,خضر خیابان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۵۶-۳۸-۷۲

مدیریت :رضا مجیدی کد پستی : 6551619547 آدرس : همدان,کبودراهنگ,خیابا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۱۷-۳۸-۷۱

مدیریت :فریده قنبری کد پستی : 6531913688 آدرس : همدان,ملاير,خیابان امام…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

فروشگاه فراگستر

مدیریت :زینب محبی حسن آبادی کد پستی : 6591714313 آدرس : همدان,م…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل جمهوری

مدیریت :امید اسمعیل بیکی کد پستی : 6571686995 آدرس : همدان,ه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

ولیعصر

مدیریت :همایون صفی خانی کد پستی : 6591933748 آدرس : همدان,همدان,خیابان ابوذر پ…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۰۴۴-۳۸-۷۲

مدیریت :سید محمد موسوی قمر کد پستی : 6518843199 آدرس : همدان,…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۳۰۰۵-۳۸-۷۱

مدیریت :علی صنوبری مهر کد پستی : 6568137891 آدرس : همدان,رزن,شهرک فرهنگیان ن…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۵۸-۳۸-۷۲

مدیریت :علی رضا ملصقی کد پستی : 6571954994 آدرس : همدان,کبودراهنگ,پارک چمر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۲۱-۳۸-۷۱

مدیریت :میثم عبدلی کد پستی : 6577134488 آدرس : همدان,ملاير,حسین آباد …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

کالای برق و تلفن فرهنگ

مدیریت :مجتبی مصباحی کد پستی : 6515639116 آدرس : همدان,نهاوند,میدان آرامگ…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team