لیست نمانیدگان استان لرستان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۵۵-۳۴-۷۲

مدیریت :حمید عسگری کد پستی : 6861617963 آدرس : لرستان,خرم آباد,خیابان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفترخدمات ارتباطی ۱۰۱۶-۳۴-۷۲

مدیریت :داور کولیوند کد پستی : 6845173889 آدرس : لرستان,درود,خیابان امام …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

عصر همراه

مدیریت :فاطمه پورفلاحی کد پستی : 6818887768 آدرس : لرستان,درود,میدان امام حسی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

کافی نت صبوری

مدیریت :سمیه منصوری کد پستی : 6847119658 آدرس : لرستان,کونانی, خیابان ر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبايل امداد

مدیریت :حسن آقا همتی شریفی کد پستی : 6831937165 آدرس : لرستان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل صالحی

مدیریت :انار ابوالفتحی کد پستی : 6913833675 آدرس : لرستان,نور آباد,خیابان آزا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

نوشت افزار ایرانیان

مدیریت :پروین گل کاریان کد پستی : 6913873619 آدرس : لرستان,نور آباد,خیابان جعف…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

ارتباطات امین

مدیریت :اسماعیل حسنوند کد پستی : 6891945814 آدرس : لرستان,ازنا,خیابان امام چه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

پلاس

مدیریت :حسن کولیوند کد پستی : 6816753755 آدرس : لرستان,الشتر,خیابان انق…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

خدمات کامپیوتری پارت

مدیریت :ساسان آرین منش کد پستی : 6918663598 آدرس : لرستان,اليگودرز,خیابان جع…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر ict روستایی دهنو

مدیریت :محمدرضا شاکرمی کد پستی : 6857116691 آدرس : لرستان,بروجرد,معمولان خیاب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۱۴-۳۴-۷۲

مدیریت :روح الله محمدی کد پستی : 6851837359 آدرس : لرستان,بروجرد,خیابان فلسط…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team