لیست نمایندگان استان قم

المپیک

مدیریت :مهدی لطفی کد پستی : 3714734914 آدرس : قم,قم, خیابان 19 دی ر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۱۴-۲۷-۷۲

مدیریت :جواد ایل سعادتمند کد پستی : 3731633696 آدرس : قم,قنو…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۰۱-۲۷-۷۲

مدیریت :حسن جعفری کافی آبادی کد پستی : 3716866466 آدرس : قم,قم,چه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

فروشگاه داماس

مدیریت :جواد مظاهری فرد کد پستی : 3718673119 آدرس : قم,قم,خیابان اراک کوچه ابش…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل ساحل

مدیریت :علیرضا طالبی کد پستی : 3713733856 آدرس : قم,قم,خیابان ارم روبه ر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل یاسین

مدیریت :بهمن یعقوبی فشکی کد پستی : 3718964117 آدرس : قم,قم,م…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

پارسی موبایل

مدیریت :حمیدرضا طلائی موخر کد پستی : 3714956513 آدرس : قم,قم,ب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۰۱۵-۲۷-۷۲

مدیریت :ابوالفضل صباغیان کد پستی : 3716866873 آدرس : قم,قم,خی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۰۲-۲۷-۷۲

مدیریت :حمید شریفی زاده کد پستی : 3714645959 آدرس : قم,قم,خیابان آذر روبروی بی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

کامپیوتر اشاره

مدیریت :سید حسن میرعارفین کد پستی : 3713755858 آدرس : قم,قم,…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل سامان

مدیریت :مجید جهان آراء نژاد کد پستی : 3718955865 آدرس : قم,قم, …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل آریا

مدیریت :صلاح الدین احمدی سیاناوی کد پستی : 6616716897 آدرس : کرد…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team