لیست نمایندگان استان خراسان رضوی

خدمات ایرانسل رضایی

مدیریت :مهدی برخوردار کد پستی : 9381645684 آدرس : خراسان رضوي,تايباد,خیابان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر ict روستایی تیرآباد ۶۶۸۴۳

مدیریت :حسین عابدیان کد پستی : 9167614436 آدرس : خراسان رضوي,جوين,احمدآبا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۱۸۹-۱۹-۷۲

مدیریت :رضا نجفی کد پستی : 9156758539 آدرس : خراسان رضوي,سبزوار ,…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۳۷۴-۱۹-۷۲

مدیریت :سمانه آزادنیا کد پستی : 9189644638 آدرس : خراسان رضوي,سبزوار ,قاسم …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۴۱۴-۱۹-۷۲

مدیریت :مصطفی صالحی چنار کد پستی : 9376137179 آدرس : خراسان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۴۷۰-۱۹-۷۲

مدیریت :احسان اکبرفیلابی کد پستی : 9471614389 آدرس : خراسان ر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۱۴۴-۱۹-۷۲

مدیریت :حنیفه بیگی کد پستی : 9491868899 آدرس : خراسان رضوي,مشهد,خیابا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

مرکز کامپیوتر انیاک

مدیریت :حسن تقی زاده نداف کد پستی : 9617944635 آدرس : خراسان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل علاء الدین

مدیریت :جعفر میرزائی کد پستی : 9149683964 آدرس : خراسان رضوي,مشهد,خیابان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

همراه ۲۰

مدیریت :روح الله عبدی موخر کد پستی : 9149156599 آدرس : خراسان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۳۸۴-۱۹-۷۲

مدیریت :محبوبه دهقان کد پستی : 9167855371 آدرس : خراسان رضوي,قوچان,میدان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

خدمات فنی موبایل کاوشگر

مدیریت :سید محمود متقیان کد پستی : 9318634138 آدرس : خراسان …
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team