لیست نمایندگان استان تهران

دفتر ict روستایی درسن آباد

مدیریت :محمدرضا مالکی بنه کهل کد پستی : 1859984468 آدرس : تهران,تهر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۹۱۶-۱۶-۷۲

مدیریت :هیوا رفیعی کد پستی : 1485944533 آدرس : تهران,تهران,بلوار دهکد…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۸۴۸-۱۶-۷۲

مدیریت :مهدی محبوبی کد پستی : 1869659415 آدرس : تهران,تهران,پوئینک خیاب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل پژواک

مدیریت :منصور فاتح پورنشتبان کد پستی : 1683975518 آدرس : تهران,ربا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۲۱۱۷-۱۶-۷۲

مدیریت :رحمت اله شیشه گر کد پستی : 1876814569 آدرس : تهران,تهران,شهرری میدان حض…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

ارس موبایل

مدیریت :احمد کریمی مجد کد پستی : 1655157161 آدرس : تهران,اسلامشهر,بلوار اصلی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۷۱۸-۱۶-۷۲

مدیریت :علی آقاجانی کد پستی : 1658118968 آدرس : تهران,تهران,گيلاوند بلو…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۹۱۸-۱۶-۷۲

مدیریت :علیرضا گنج خانلو کد پستی : 3756169751 آدرس : تهران,ت…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی تک

مدیریت :ذبیح اله فولادی نیگجه کد پستی : 1894913894 آدرس : تهران,تهر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل تکنیک

مدیریت :سجاد قلخانی کد پستی : 1869666117 آدرس : تهران,رباط کريم,شهرک آز…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۲۱۵۱-۱۶-۷۲

مدیریت :امید کهندانی کد پستی : 1351783877 آدرس : تهران,تهران,خیابان سبحان…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

امپرا طور

مدیریت :هادي اكبر زادگان کد پستی : 1675913318 آدرس : تهران,ا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team