لیست نمایندگان استان تهران

دریانسل

مدیریت :ماشا اله قربان نژادبجندی کد پستی : 1477685313 آدرس : تهر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۹۱۰-۱۶-۷۲

مدیریت :بهزاد دوستی کد پستی : 1119623813 آدرس : تهران,تهران,خیابان 15خر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۰۲۹-۱۶-۷۲

مدیریت :علیرضا سیه پوش کد پستی : 1681853916 آدرس : تهران,تهران,نارمک، بین چه…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل آوا تل

مدیریت :فرهود یزدان پناه کد پستی : 1595744613 آدرس : تهران,د…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۲۱۰۴-۱۶-۷۲

مدیریت :حسین احمدپورحیران کد پستی : 1637834914 آدرس : تهران,ت…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر ict روستایی درسن آباد

مدیریت :محمدرضا مالکی بنه کهل کد پستی : 1859984468 آدرس : تهران,تهر…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۱۹۱۶-۱۶-۷۲

مدیریت :هیوا رفیعی کد پستی : 1485944533 آدرس : تهران,تهران,بلوار دهکد…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر خدمات ارتباطی ۱۸۴۸-۱۶-۷۲

مدیریت :مهدی محبوبی کد پستی : 1869659415 آدرس : تهران,تهران,پوئینک خیاب…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

موبایل پژواک

مدیریت :منصور فاتح پورنشتبان کد پستی : 1683975518 آدرس : تهران,ربا…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پیشخوان دولت ۲۱۱۷-۱۶-۷۲

مدیریت :رحمت اله شیشه گر کد پستی : 1876814569 آدرس : تهران,تهران,شهرری میدان حض…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

ارس موبایل

مدیریت :احمد کریمی مجد کد پستی : 1655157161 آدرس : تهران,اسلامشهر,بلوار اصلی…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان

دفتر پيشخوان دولت ۱۷۱۸-۱۶-۷۲

مدیریت :علی آقاجانی کد پستی : 1658118968 آدرس : تهران,تهران,گيلاوند بلو…
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵/توسط آریوپیام ایرانیان
اطلاعات بیشتر
© کپی رایت - آریو پیام ایرانیان | نماینده رسمی ایرانسل توسعه یافته توسط تیم طراحی سایت و برنامه نویسی Tech Team